โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 เม.ย. 2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 เม.ย. 2565 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา น่าน ประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการ
          วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา