โลโก้เว็บไซต์ 25ก.พ.65งานวิจัยราชภัฏพิบูล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

25ก.พ.65งานวิจัยราชภัฏพิบูล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก เครือข่ายความร่วมมือ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย  ครั้งที่  7  ประจำปี 2565    
มทร.ล้านนา พิษณุโลก เครือข่ายความร่วมมือ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย  ครั้งที่  7  ประจำปี 2565     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา