โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” วันที่ 28 ม.ค. 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565” วันที่ 28 ม.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา