โลโก้เว็บไซต์ 2เม.ย.64ถวายพระพรพระเทพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

2เม.ย.64ถวายพระพรพระเทพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา