โลโก้เว็บไซต์ 1เม.ย.64บวงสรวงบ้านหัวแท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

1เม.ย.64บวงสรวงบ้านหัวแท

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลกับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่สวยงามเหลืองหางขาว บ้านหัวแท
ตามที่สาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้ดำเนินงานบริการวิชาการ โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา