โลโก้เว็บไซต์ 18ม.ค.63วันยุทธหัตถี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

18ม.ค.63วันยุทธหัตถี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนาพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ประจำปี 2564
       วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา