โลโก้เว็บไซต์ 18ม.ค.64เคารพธงชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

18ม.ค.64เคารพธงชาติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมเคารพธงชาติ
วันที่ 18 มกราคม 2564  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  นำข้าราชการ และพนักงาน  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา