โลโก้เว็บไซต์ 21ต.ค.63วันรักต้นไม้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

21ต.ค.63วันรักต้นไม้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่  21  ตุลาคม 2563  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา