โลโก้เว็บไซต์ 2ก.ย.63ปลูกป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

2ก.ย.63ปลูกป่า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนาโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 2 กันยายน  2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา