โลโก้เว็บไซต์ 2ก.ย.63รับฟังบรรยายจิตอาสา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

2ก.ย.63รับฟังบรรยายจิตอาสา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
วันที่  2 กันยายน  2563  ทีมวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น 1/61  รุ่น 4/62 " เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา