โลโก้เว็บไซต์ 19ส.ค.63นศ.ใหม่ ดำนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

19ส.ค.63นศ.ใหม่ ดำนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก จัดโครงการรับน้องดำนา ถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว
พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก จัดโครงการรับน้องดำนา ถ่ายทอดความรู้และสืบสานวิถีการทำนาข้าว         วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา