โลโก้เว็บไซต์ 13ส.ค.63พิธีไหว้ครู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

13ส.ค.63พิธีไหว้ครู

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธี “รำลึกพระคุณครู” งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่  13 สิงหาคม 2563 ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2563...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา