โลโก้เว็บไซต์ 13ส.ค.63ไหว้ปู่-พระพิรุณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

13ส.ค.63ไหว้ปู่-พระพิรุณ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยางและพิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่  13 สิงหาคม 2563    เวลา  07.09 น.  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก พร้อมด้วย   คณาจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา