โลโก้เว็บไซต์ 12ส.ค.63ถวายพระพร-เช้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

12ส.ค.63ถวายพระพร-เช้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
วันที่  12 สิงหาคม  2563  เวลา  07.00 น.  นางสุทินา  พึ่งทอง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมด้วย  พนักงานสังกัดกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา