โลโก้เว็บไซต์ 24ก.ค.63ปลูกป่าจิตอาสา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

24ก.ค.63ปลูกป่าจิตอาสา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่  24 กรกฎาคม  2563 รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์  สโมสร  อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ซึ่งเป็น จิตอาสา 904 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา