โลโก้เว็บไซต์ 24ก.ค.63ถวายพระพร ร.10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

24ก.ค.63ถวายพระพร ร.10

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563
วันที่  24 กรกฎาคม  2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา