โลโก้เว็บไซต์ 28ก.ค.63ถวายพระพร ร.10-2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

28ก.ค.63ถวายพระพร ร.10-2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
              วันที่  28 กรกฎาคม  2563  เวลา  07.00 น.  ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา