โลโก้เว็บไซต์ 7พ.ค.63มอบเครื่องกดเจล รพ.สต.แหลมโพธิ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

7พ.ค.63มอบเครื่องกดเจล รพ.สต.แหลมโพธิ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤษภาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ รพ.สต.แหลมโพธิ์
วันที่  7 พฤษภาคม  2563  อาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63 อาจารย์สาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา