โลโก้เว็บไซต์ 12มี.ค.63MOU เกษตรแม่นยำกับมน. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

12มี.ค.63MOU เกษตรแม่นยำกับมน.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“หลักสูตรเกษตรแม่นยำ”  กับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 12 มีนาคม 2563  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา