โลโก้เว็บไซต์ 5มี.ค.63เปิดอาคารคอบบร้าโกลด์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5มี.ค.63เปิดอาคารคอบบร้าโกลด์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานพิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020 ให้กับโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)
วันที่ 5 มีนาคม  2563   เวลา 13.30 น. ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมงานพิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา