โลโก้เว็บไซต์ 6มี.ค.63กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

6มี.ค.63กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงาน ประจำปี 2563
วันที่ 6 มีนาคม 2563  นางสุทินา  พึ่งทอง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา