โลโก้เว็บไซต์ อบรมปราบปรามยาเสพติด12ก.พ.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมปราบปรามยาเสพติด12ก.พ.63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาอบรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขการแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในทาง ในสถานศึกษาและชุมชน
วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2563    ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานต้อนรับ พ.ต.ท.กรวิทย์ อ่อนทอง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา