โลโก้เว็บไซต์ ลงนามด้านวัฒนธรรม ต.บ้านกร่าง21ก.พ.63  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงนามด้านวัฒนธรรม ต.บ้านกร่าง21ก.พ.63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ว่าด้วยการร่วมโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนคนบ้านกร่าง 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์  ด้วงฉุน  หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา