โลโก้เว็บไซต์ งานวันวาเลนไทน์11ก.พ.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานวันวาเลนไทน์11ก.พ.63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนางาน LOVE LOVE LOVE 2020 : The Celebration of Love and Langauges
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 - 12.30 น. ผศ.กานต์ธีรา โพธิ์ปาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน LOVE LOVE LOVE 2020 : The Celebration of Love and Langauges จัดโดยศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา