โลโก้เว็บไซต์ ประชุมV-NET 17ม.ค.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมV-NET 17ม.ค.63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่  17  มกราคม  2563  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการดำเนินงานการจัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา