โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนม.3ดูงาน23ธ.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนม.3ดูงาน23ธ.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 23  ธันวาคม  2562  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา