โลโก้เว็บไซต์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
วันที่ 26  ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา