โลโก้เว็บไซต์ วันพ่อแห่งชาติ2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันพ่อแห่งชาติ2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 5 ธันวาคม 2562   เวลา 06.30 น. อาจารย์แมน  ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน  89  รูป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา