โลโก้เว็บไซต์ ปตท.ผส.มอบทุนการศึกษา28พ.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปตท.ผส.มอบทุนการศึกษา28พ.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2562 มอบทุนการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ โครงก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา