โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสีสัมพันธ์28ก.ย.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กีฬาสีสัมพันธ์28ก.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 28 กันยายน  2562 ที่อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา