โลโก้เว็บไซต์ คัดเลือกเข้าเรียนกับบริษัทสยามมิชลิน11ก.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คัดเลือกเข้าเรียนกับบริษัทสยามมิชลิน11ก.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการความร่วมมือจัดการเรียนแบบบูรณาการกับการทำงานพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรม ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  นักเรียนจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตการศึกษาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 100 คน   ดำเนินการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา