โลโก้เว็บไซต์ งานวัฒนธรรม26ส.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานวัฒนธรรม26ส.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนางานวันวัฒนธรรมนานาชาติ Inter Cultural Day ประจำปี 2562
วันที่ 26 สิงหาคม  2562  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    จัดกิจกรรมงาน วันวัฒนธรรมนานาชาติ Inter Cultural Day  ภายใต้โครงการ “การพั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา