โลโก้เว็บไซต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3981 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 สิงหาคม  2562  ที่ห้องประชุม  1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ พลเอกนพรัตน์  ยอดวิมล  บริษัท ซีบีดี พลัส  จำกัด  และ  Mr.Paminder Dosanjh   Aggie Genetics,Inc.  โดยมีเจตนาร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จะมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชงและกัญชา  โดยใช้พันธุ์ทั้งจากในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมและระบบการปลูกที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เพื่อให้ได้กัญชงและกัญชาที่มีสัดส่วนสารสำคัญสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้  สำหรับ บริษัท ซีบีดี พลัส  จำกัด  ร่วมกับ  Aggie Genetics,Inc.   จะทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสำคัญในกัญชงและกัญชา  เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์ ตามที่ทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมบันทึกข้อตกลง   โดยมีนางสุวรรณี  คำมั่น  อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมภายในงานครั้งนี้

                        

         

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา