โลโก้เว็บไซต์ มอบรางวัลเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์4ก.ค.62   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบรางวัลเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์4ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามอบรางวัลการแข่งจขันเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานการมอบรางวัลในการแข่งขันฝีม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา