โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อย3ก.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อย3ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อยตอและสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา