โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อยตอและสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการบำรุงอ้อย  การใส่ปุ๋ย  การให้น้ำ  การกำจัดวัชพืช  การซ่อมอ้อย  และการสำรวจแปลงอ้อย  ให้กับนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมทั้ง  ร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อบำรุงดินในแปลงสาธิตปลูกอ้อยปลายฝน ปี 63/64   โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด   ในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา  การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอ้อยและน้ำตาล  รวมถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอ้อย อย่างครบวงจรให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการออกสู่ตลาดแรงงาน  โดยได้รับเกียรติจาก   นายเอกรัตน์  เตชะเวช  ผู้อำนวยการ  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  เป็นประธานเปิดงาน

 

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา