โลโก้เว็บไซต์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิ.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิ.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562
วันที่ 26 มิถุนายน  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  นางสาวพิรานันท์  นามมุลตรี  เจ้าหน้าที่พยาบาล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา