โลโก้เว็บไซต์ ประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสา24มิ.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสา24มิ.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3
                วันที่ 24  มิถุนายน 2562  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา