โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 809 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มิถุนายน  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  นางสาวพิรานันท์  นามมุลตรี  เจ้าหน้าที่พยาบาล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณโรงจอดรถด้านหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก           โดยภายในงาน  อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร  เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของจังหวัดพิษณุโลก  โอกาสนี้  ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 การแสดงพลังด้วยการโบกธงชาติขนาดเล็กและตรงต่อต้านยาเสพติดพร้อมกัน 

          ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง รัฐบาลจึงกำหนดให้มีกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่บูรณาการหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สถานศึกษาองค์กรเยาวชนและทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือร่วมใจกันภายใต้แนวความคิด "มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" 

ภาพ-พิรานันท์  นามมุลตรี

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา