โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญตักบาตร4พ.ค.62   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีทำบุญตักบาตร4พ.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย นายวริศ  จิตต์ธรรม  รกท.ผอ.กองบริหารทร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา