โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู10พ.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู10พ.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม  2562 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง  50 ปี  นายกมศักดิ์  รัตนวงษ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานเปิด  “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา