โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส 26เม.ย.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส 26เม.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนางานรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562
วันที่ 26 เมษายน  2562 ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา