โลโก้เว็บไซต์ งานรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1831 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 เมษายน  2562 ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส  ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  พิธีภายในงานประกอบด้วย พิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  พิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา  พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว   และพิธีรดน้ำดำหัวแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส   โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ให้เกียรติร่วมงาน  พร้อมทั้ง คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง    บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นของบุคลากรและศิษย์เก่า   “ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก”   

ภาพ – ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา