โลโก้เว็บไซต์ วันสวรรคตพระนเรศวร25เม.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันสวรรคตพระนเรศวร25เม.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 25 เมษายน 2562  เวลา 08.00 น. ที่บริเวณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา