โลโก้เว็บไซต์ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 9 เม.ย.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 9 เม.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่ 9 เมษายน 2562  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  คณาจารย์  และ พนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธี...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา