โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาทำบุญเลี้ยงพระ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สโมสรนักศึกษาทำบุญเลี้ยงพระ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
วันที่ 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีบริหาร 2562 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักงานสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อาคารกิจกรรม เพื่...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา