โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำน้ำอภิเษก 8 เม.ย.2562   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีทำน้ำอภิเษก 8 เม.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก  ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
วันที่ 8 เมษายน 2562  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย   คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา