โลโก้เว็บไซต์ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระสองห้อง-6เม.ย.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระสองห้อง-6เม.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระสองห้อง จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา  11. 42 น.  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย   คณะผู้บริหาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา