โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่15มี.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่15มี.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา