โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมส่งเสริมสืบสานทักษะอาชีพครู13มี.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรมส่งเสริมสืบสานทักษะอาชีพครู13มี.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรมส่งเสริมสืบสานทักษะอาชีพ โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) สหวิทยาเขตเอกาทศรถ
วันนี้ (13 มี.ค.2562)  ที่โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ทีมงานอาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นวิทยากรโครงการอบรมส่งเสริมสืบสานทักษะอาชีพ  โดยศูน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา